Voorvertoning
Verder met veiligheidszorg.
Verder met Copla.

Interventieplatform klaar voor lancering
We hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van het Interventieplatform. Dat hebben we niet alleen gedaan. Samen met een grote groep professionals hebben we onderzocht welke behoeften er zijn als het gaat om het delen van (ervaringen met) veiligheidsmaatregelen. En dat heeft geresulteerd in het platform Veiligheidsinterventies.nl. Het platform staat klaar voor gebruik. Door jullie, als veiligheidskundigen. Want dat is het doel: ervaringen delen en van elkaar leren.

Boete voor overtreden Arbeidsomstandighedenwet en -besluit met arbeidsongeval en zwaar lichamelijk letsel als gevolg
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 12.500 euro opgelegd aan het bedrijf Kennemer Spiralo B.V., voor het overtreden van de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit met een ernstig arbeidsongeval tot gevolg. Begin 2019 vond een arbeidsongeval plaats waarbij een werknemer met zijn rechter onderarm bekneld raakte tussen draaiende delen van een machine. De werknemer liep hierbij zwaar lichamelijk letsel op.
Lees meer

Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker
Waarom deze handreiking?
De Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat preventiemedewerkers die rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker is ontwikkeld om bedrijven daarbij te kunnen ondersteunen.
Deze handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers maar vooral voor preventiemedewerkers zelf.

Startgarantie 15 september MVK Capelle a/d IJssel
Veiligheidskunde een boeiend vak? Arbeidsomstandigheden, gezond en veilig werken krijgen steeds meer aandacht. Dit geeft volop kansen op de arbeidsmarkt van nu en morgen. Wil je carrière maken in veiligheidszorg begin in september al gegarandeerd met de MVK Opleiding bij Copla in Capelle aan den IJssel. Start 13 november in Appingedam of start met onze speciale zaterdagopleiding 21 november in Sneek. Voor meer informatie over de MVK Opleiding bezoek onze gratis informatie-avond in de diverse regio's.
Lees meer

Doe meer met RI&E en PAGO tegen beroepsziekten door gevaarlijke stoffen
In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de RI&E en het PAGO. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het actieplan ‘Preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen’. Tijdens het onderzoek is gekeken naar manieren om RI&E en PAGO beter te kunnen inzetten om beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Achterliggende doelen waren het vergroten van de kennis bij arboprofessionals en het stimuleren van het preventiebeleid bij bedrijven.
Lees meer

 
 
Agenda

MVK Opleiding
15 september
STARTGARANTIE
13 november
21 november

16 september
STARTGARANTIE
24 september
6 oktober
STARTGARANTIE
7 oktober
8 oktober
5 november


23 september
STARTGARANTIE


Hoe
kunnen onze consultants u helpen
 
Na- en bijscholing voor veiligheidsdeskundigen
 
Heeft u een vraag? Bel of mail ons gerust. We helpen u graag verder.
Volg ons via:
Twitter
LinkedIn
YouTube
Facebook
 

Verstuurd naar: _t.e.s.t_@voorbeeld.nl

Copla, Postbus 279, 3840 AG Harderwijk, Nederland