Voorvertoning
Verder met veiligheidszorg.
Verder met Copla.

Basisinspectiemodule Opslag verpakte gevaarlijke stoffen
De basis inspectiemodule richt zich op de gevaren die aanwezig zijn bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Wanneer de opslag van gevaarlijke stoffen niet correct plaatsvindt of er ontbreken de juiste voorzieningen, dan kan hierdoor acuut gevaar ontstaan. Denk hierbij aan brand- en explosiegevaar, vrijkomen van corrosieve/bijtende stoffen en verstikkingsgevaar. Deze instructie richt zich op de acute gevaren van gevaarlijke stoffen in een opslag.

Inspecties bij groothandels chemische producten
Bij alle inspecties wordt consequent het vierstappenmodel voor het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen gehanteerd: (1) inventariseren, (2) beoordelen, (3) maatregelen en (4) borging. Zijn een of meer van deze aspecten bij het bedrijf niet op orde? Dan gaat de Inspectie SZW over op handhaving.
Lees meer

12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals
Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Nieuw: E-learning ‘Fit en Gezond Thuiswerken’
In deze tijd van thuiswerken is het niet gemakkelijk om de optimale inrichting van je werkplek te creëren. Niet iedereen heeft de beschikking over een instelbare tafel of stoel die op kantoor zo vanzelfsprekend waren. In de thuissituatie moeten creatieve oplossingen gezocht worden om ervoor te zorgen dat de belasting op het lichaam niet leidt tot fysieke klachten. Omdat Buro voor Fysieke arbeid in deze situatie niet meer de standaard werkplekonderzoeken kan uitvoeren hebben ze twee nieuwe producten ontwikkeld:

1. Een e-learning fit en gezond thuiswerken;
2. Een e-werkplekonderzoek op afstand.
Lees meer

Wat is de rol van deskundigen bij de aanpak van fysieke risico’s?
TNO wil meer te weten komen over rol die deskundigen spelen bij de aanpak van risico’s op het gebied van fysieke belasting. Welke rol pakt u als deskundige op en welke niet? En waar denkt u dat het beter kan?

Oproep aan deskundigen fysieke belasting
Profileert u zich als deskundige op het gebied van aanpak van fysieke risico’s, dan nodigen wij u graag uit om aan het onderzoek mee te doen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
Lees meer

 
 
Agenda

MVK Opleiding
1 september
1 oktober
3 oktober
20 oktober

9 september
16 september


9 september


8 september
23 oktober


Hoe kunnen onze consultants u helpen
 
Na- en bijscholing voor veiligheidsdeskundigen
 
Heeft u een vraag? Bel of mail ons gerust. We helpen u graag verder.
Volg ons via:
Twitter
LinkedIn
YouTube
Facebook
 

Verstuurd naar: _t.e.s.t_@voorbeeld.nl

Copla, Postbus 279, 3840 AG Harderwijk, Nederland